Per juni 2022 nog beperkt leverbaar; te bestellen op 06 - 20 72 60 94 (de auteur)

boek 'drie eeuwen T.van Duijvendijk's Scheepswerf te Lekkerkerk'

auteur-uitgever: Michiel J. Emmery                      15 perspublicaties

Teller website-bezoek 15 januari 2021: 61.860

Kroniek over de eerste, grootste en langst bestaand hebbende scheepswerf uit de Duijvendijk-dynastie (35 werven vanaf rond 1647)

Een absolute aanrader voor wie de traditionele Nederlandse scheepsbouw-geschiedenis of de continuïteits-perikelen van een oeroud familiebedrijf interesseert.


exclusief vormgegeven uitgave, rijk geïllustreerd met 300 foto's, geheel full-color,

te bestellen op 06 - 20 72 60 94 of via het contactformulier (zie links: klik op 'contact opnemen')

of per email: [email protected]


In 2014 bekroond door BESLIST.NL met een 8 voor 'goed product'


Blader virtueel door dit boek op Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=_u7f5RpX3t8

geheel in full-color, genaaid gebonden, hard-cover, 188 pag., liggend A4-formaat

Gemeente Nederlek:

"Wij waren bijzonder onder de indruk van zijn uitgebreide onderzoek en zijn van mening dat het boek veel inwoners zal aanspreken." (27 juni 2013

"een boek voor iedereen die interesse heeft voor de scheepsbouw in de Lage Landen. Een aanrader!"


"Een taboe-loze openbaring met hilarische commentaren en schokkende anekdotes."


"Een knappe prestatie om zo ver terug in de tijd de verhaallijn dicht te schrijven met zo veel onderbouwing."


"Een kunstwerk met verbazingwekkend veel verloren gewaand beeld- en feitenmateriaal."


"Een eye-opener voor onwetenden en bevooroordeelden..."


"een historisch naslagwerk"


"Het is ronduit een prachtig mooi verzorgd boek, ik heb wel anders gezien."


"Schitterend vormgegeven, met veel, prachtig beeldmateriaal."


"We hebben hier 3 jaar op moeten wachten, maar het resultaat mag er zijn!"


"Doodzonde voor al diegenen die er gewerkt hebben en niet meer in ons midden zijn, maar hun nazaten zullen met trots dit naslagwerk koesteren."


"zuivere onthullende geschiedenis"


"Wat een werk moet dat zijn geweest... hoe meer je leest en bekijkt... en dan de puzzel die in elkaar is gelegd"


"Het is heel makkelijk leesbaar. Zo nu en dan wordt de nieuwsgierigheid danig op de proef gesteld, ook voor lezers die helemaal geen band met scheepsbouw of Lekkerkerk hebben"


"Beslist een must-have voor betrokkenen met de branche, de werf, de streek !"


"Een gedrukt museum, zo ongelofelijk veel materiaal en wetenswaardigheden die er in staan"


"Met veel genoegen heb ik het boek gelezen. Met name de oorlogsperiode en het verhaal van de laatste klinker hebben mij zeer geboeid. Het toont maar weer eens aan, met welke moeilijkheden onze ouders en grootouders te kampen hebben gehad. Het boek heeft zeer zeker een bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van de scheepsbouw in Nederland. Gelet ook op de impact, die de werf gedurende een lange periode heeft gehad op het dorpsleven, heeft het boek ook zeker een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving over het dorp Lekkerkerk."


"Ik heb met buitengewone belangstelling het boek over T. van Duijvendijk's Scheepswerf gelezen. Mijn complimenten voor de zeer gedetailleerde beschrijvingen."


Kroniek van 330 jaar volharding in scheepsbouw op één bedrijf bij alle impact van economie, branche, bombardementen, dwangopdrachten, maatschappij en familie-perikelen op de Lekkerkerkse scheepswerven onder de vlag van Van Duijvendijk ..., in kleur met 300 foto's. Deze uit 1647 stammende werf werd in 1737 opgekocht en uitgebouwd door de stamvader van alle Van Duijvendijk-werfeigenaren in Zuid-Holland en Zeeland.


Dit unieke boekproject is gerealiseerd met medewerking van:

- Nationaal Archief te Den Haag

- Streekarchief Holland-Midden

- bibliotheek van het Maritiem Museum te Rotterdam

- tientallen oud-werknemers in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard

- Van Duijvendijk-nazaten

188 pagina's, liggend A4-formaat, geheel full-color, harde luxe kaft, genaaid gebonden,

rijk geïllustreerd met 300 foto's (waarvan 90% niet eerder gepubliceerd).

Van harte aanbevolen door de gemeente Nederlek en het Maritiem Museum te Rotterdam.


Deze stokoude internationaal vermaarde nationale trots komt weer volledig tot leven in deze rijk geïllustreerde documentaire kroniek over T. van Duijvendijk's Scheepswerf te Lekkerkerk (1647-1975) - één van de langst bestaand hebbende industriële ondernemingen in Nederland en één der grootste werkgevers in de geschiedenis van de Krimpenerwaard. Deze werf in Lekkerkerk was de stamvader van waaruit alle andere Duijvendijk-werfjes in Zuid-Holland ontstonden.

Hoe een rond 1647 gesticht familiebedrijf de vele ups en downs door drie eeuwen heen weet te doorstaan, de plaatselijke concurrenten opslokt en elimineert en van 600 gulden een 250 man tellende scheepswerf maakt, die van Noorwegen tot Noord-Afrika zeeschepen levert en van Groningen tot Scheveningen binnenvaart- en visserijschepen; één en ander beschreven in de context van economische, militaire, maatschappelijke en branche-gerelateerde loop der geschiedenis, uitgroeiend van een eenvoudig timmerwerfje tot een miljoenenbedrijf.


Een absolute must have voor wie de traditionele Nederlandse scheepsbouw-geschiedenis / geschiedenis van de Krimpenerwaard / continuïteitsperikelen van een oeroud familiebedrijf interesseert.


In brede kring en tot pagina-grote artikelen hebben diverse media breeduit aandacht aan dit boek geschonken:

- Maritime Press Clippings

- De Scheepvaartkrant

- SWZ Maritime

- Bokkepoot, Het Historische Bedrijfsvaartuig

- Encyclopedie Van De Krimpenerwaard

- maritiemnieuws.nl

- Rotterdams Dagblad

- IJssel- en Lekstreek (2x)

- Kontakt

- Nederlek Nieuws

https://issuu.com/nederleknieuws/docs/nn1291/3

- Groot-Eindhoven

- De Brug

- Urkerland

- navingocareer.com

- De Oud-Rotterdammer

www.deoudrotterdammer.nl/archief/dor/2014/week28_jaargang10/files/assets/basic-html/page24.html

Deze 188 pagina's tellende unieke uitgave is met harde kaft in liggend A4-formaat volledig in full-color en genaaid gebonden uitgevoerd met:


- ruim 300 schitterend weergegeven foto's vanaf 1880 (waarvan 90% nooit eerder geopenbaard was)


- vele tientallen pagina's chronologische werfgeschiedenis vanaf 1647, afgezet tegen de loop van de algemene economische, maatschappelijke, militaire en branche-gebonden geschiedenis

- beschrijving van de invloed van de conjunctuurgolven op de scheepsbouwsector en op deze werf door de

drie eeuwen heen


- indringende verslaglegging van markante episodes en schokkende familieperikelen


- chronologie van werf-verplaatsingen, uitbreidingen en concurrentie-uitschakeling


- persoonlijke herinneringen vanaf 1920 van 25 oud-werknemers en hun vaders; van de laatste werfbestuurder en van de alleroudste Van Duijvendijk-familieleden


- opsomming van ruim 300 personeelsleden vanaf 1940


- overzicht van bijna alle gebouwde schepen na 1850 (15 blz.)


- schema's van spectaculaire winst-schommelingen tussen 1919 en 1963


- stamboom van de werfbestuurders (4 blz.)


- beschrijving van de klassieke scheepvaart


- streekkaarten vanaf 1730


Doel van dit boekproject met diepgaand en zorgvuldig onderzoek was zo veel mogelijk wetenswaardigheden in het juiste perspectief bij elkaar te brengen en voor de toekomst te behouden ... een monsterkarwei dat ongekend veel materiaal heeft opgeleverd en in deze kroniek veel verhelderende en genuanceerde inzichten verschaft die teruggaan tot 1647.

Aan deze kroniek is 3 jaar gewerkt (2010-2013) met medewerking van ruim 60 oud-werknemers en buurtbewoners (in de leeftijd tot 95 jaar!), Van Duijvendijk-familieleden (tot 90 jaar) en archivarissen van het Nationaal Archief in Den Haag, het Maritiem Museum in Rotterdam en het Streekarchief Holland-Midden in Gouda. Zij allen hebben bijgedragen in de vorm van ter beschikkingstelling van beeld- feiten- en cijfermateriaal.

Met het uitkammen van diverse archieven in heel Nederland en grondig literatuuronderzoek komen in dit boek opvallend veel en uiterst verrassende nieuwe inzichten en wetenswaardigheden naar voren. Hierbij worden alle verschillende werfterreinen in Lekkerkerk (Schuwacht), Opperduit en 't Zand beschreven, die allemaal - de ene zeer kortstondig, de andere decennia lang - aan de Van Duijvendijk-werf verbonden waren.

Met het intussen heengaan van 5 Van Duijvendijk-familieleden en 10 oud-werknemers van de werf sinds de start van dit project, heeft de collectie van getuigenissen in dit boek nu al een bijzondere unieke waarde gekregen.

Dit onderzoek bood dan ook de laatste kans om nog herinneringen en getuigenissen van oud-werknemers èn werfleiding te verzamelen.

Van de ruim 300 foto's in dit boek was 90 % nooit eerder in de openbaarheid gebracht (alles in particulier bezit)


365 jaar geleden: de werf oorspronkelijk als 'Prins' all-round timmerwerf opgericht

275 jaar geleden: de werf door Van Duijvendijk opgekocht, verplaatst en gespecialiseerd

250 jaar geleden: de eerste locale concurrent-werf opgekocht

200 jaar geleden: de werf naar de definitieve locatie verplaatst

125 jaar geleden: oprichting van reparatiehelling 'De Rijnvaart' als 'filiaal'

120 jaar geleden: overname en sluiting van tweede locale concurrent-werf

100 jaar geleden: consolidatie alle activiteiten naar één terrein

50 jaar geleden: de werf aan A. Klip verkocht

                  1975: de werf gesloten


"Het boek levert zeer zeker een bijdrage aan de geschiedschrijving van de scheepsbouw in Nederland. Gelet ook op de impact die de werf gedurende een lange periode heeft gehad op het dorpsleven, levert het boek ook zeker een belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving over het dorp Lekkerkerk." (zie recensies)


In dit unieke verzamelwerk brengt de auteur feiten en cijfers uit 330 jaar archief, alsmede herinneringen van 40 direct betrokkenen uit de jaren 1940-1975 en de mooiste 300 foto’s bij elkaar. Met chronologische weergave van de bedrijfsvoering vanaf 1647 in de context van algemene economische, maatschappelijke, militaire en branche-gebonden omstandigheden door de eeuwen heen ontstaat een verrassend herkenbaar beeld van een ambitieuze onderneming, surviving hard times, die van 600 gulden een 250 man tellende onderneming maakte en tot in Afrika schepen leverde.

Luctor et emergo is duidelijk herkenbaar het credo van de 7 Van Duijvendijk- generaties bedrijfsleiding, doorspekt met een gedrevenheid om welstand en aanzien te verwerven, gevoed door een verantwoordelijkheid voor instandhouding die er van kinds af aan steeds ingepompt werd. Hierbij spreken frappante overeenkomsten met de ups en downs van de familie-onderneming van tegenwoordig tot de verbeelding. Ook de impact van de Tweede Wereldoorlog op deze werf wordt op indringende wijze onverhuld en genuanceerd beschreven. Zoals zovele bedrijven in Nederland werd ook deze werf in die 5 jaren in spagaat getrokken tussen de belangen en dictaten van de bezetter, de Nederlandse regering, de werknemers en eigenaren.

Van collaboratie werd de werfleiding in 1949 definitief vrijgesproken omdat de werf hogere nationale belangen gediend had (de economie en de werkgelegenheid overeind houden op voorschrift van de Nederlandse regering in ballingschap) dan individuele belangen. Bij de Februaristaking werd één van de werfdirecteuren nog met fusillering bedreigd.


Op 11 september 2013 is onder grote belangstelling het eerste boekexemplaar in de Raadszaal van het gemeentehuis in Lekkerkerk officieel overhandigd aan de burgemeester van de gemeente Nederlek, in aanwezigheid van genodigde oud-werknemers, Van Duijvendijk-nazaten en pers. De gemeente Nederlek heeft dit boek dan ook als relatiegeschenk in voorraad aangekocht.


Dit omvangrijke boekwerk is gerealiseerd in samenwerking met

OEPPS beeld + communicatie te Eindhoven, zie www.oepps.nl

Dit buro heeft een bewonderenswaardige prestatie geleverd met het technisch verbeteren van de kwaliteit van de honderden afbeeldingen die anders voor het leeuwedeel niet voor offsetdruk geschikt zouden zijn geweest en nu zelfs in veel gevallen méér details tonen dan het oorspronkelijke fotomateriaal.


90% van de ruim 300 afbeeldingen was nog nooit eerder gepubliceerd.

11 september 2013

officiële overhandiging van het eerste boekexemplaar aan de burgemeester van gemeente Nederlek in aanwezigheid van regionale pers en genodigden

rondleiding langs voormalige werfterreinen en -bebouwing in Opperduit

boottocht op de Lek langs alle voormalige werfterreinen in en om Lekkerkerk als personeels-uitstapje voor oud-werknemers


14 september 2013

lezing door de auteur over de oudste geschiedenis van de werf, gelardeerd met een diapresentatie met veel oud beeldmateriaal.

(Verzorgingscentrum "De Breeje Hendrick" te Lekkerkerk)


23 oktober 2013

lezing door de auteur over de perikelen bij het runnen van een scheepswerf als familiebedrijf

(Streekmuseum Krimpenerwaard te Krimpen a/d IJssel)


7 november 2013

boekpromotie door de auteur op de vakbeurs 'EUROPORT' in Ahoy' te Rotterdam